NGHI THỨC GIA NHẬP HỘI VIÊN CARITAS VIỆT NAM

Cử hành ngoài Thánh lễ

1.    Dấu Thánh Giá (CĐ đứng)

2.    Khẩn cầu Chúa Thánh Thần

–    ND: Chúng ta khẩn cầu Chúa Thánh Thần ngự xuống trên cộng đoàn chúng ta, cách riêng trên những anh chị em sắp trở thành Hội viên Caritas Việt Nam, giúp anh chị em trở nên những người nhiệt thành thực thi bác ái trong Giáo hội và xã hội.
–    Hát hoặc đọc kinh Chúa Thánh Thần

3.    Lời nguyện:

–  CS: Lạy Thiên Chúa là Tình Yêu Tuyệt Đối, Chúa không ngừng bày tỏ lòng xót thương hải hà của Chúa cho nhân loại, nhất là cho những người nghèo khó và khốn cùng. Giờ đây, xin Chúa gia tăng đức ái trong tâm hồn chúng con, giúp chúng con trung thành thực thi Linh đạo Bác ái của Hội Thánh Công Giáo, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần của Tin Mừng và làm chứng cho tình yêu Chúa giữa lòng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con
–    CĐ: Amen.

4.    Đôi lời của vị chủ sự (Mời CĐ ngồi)

5.    Đọc “Quyết định xác nhận tư cách Hội viên Caritas Việt Nam”

ND: Sau một thời gian tìm hiểu về Caritas, học hỏi những Điều lệ và Nội quy cũng như thể hiện đời sống bác ái theo tinh thần Kitô giáo, một số anh chị em trong cộng đoàn chúng ta đã viết đơn chính thức ghi danh vào Hội viên Caritas Việt Nam.
Với sự xác nhận của Giáo xứ, thỉnh nguyện của anh chị em đã được Caritas Giáo phận chấp thuận. Kính mời Trưởng ban Caritas Giáo xứ lên đọc Quyết định của Caritas Giáo phận.
–    Trưởng ban Caritas Giáo xứ Đọc “Quyết định”

6.    Vị chủ sự trao thẻ Hội viên

–  Mời các ứng viên tiến lên phía trước
–  ND: Thẻ Hội viên là một bằng chứng anh chị em thuộc về Caritas Việt Nam. Anh chị em hãy thực thi lòng bác ái như Chúa đã dạy, để tấm thẻ này mang giá trị thực sự và đời sống của anh chị em minh chứng được tình yêu Thiên Chúa cho nhân loại.
–    CS đeo thẻ cho từng Hội viên

7.    Các tân Hội viên đọc “Kinh Quảng đại”

–    ND: Với quyết tâm bước theo con đường thực thi bác ái theo tinh thần Tin Mừng, các tân Hội viên Caritas Việt Nam sẽ đọc lên Lời kinh Quảng đại, là lời kinh mỗi ngày dâng lên Chúa như một sự khiêm nhường tín thác của anh chị em trước sứ mệnh lớn lao của Caritas.
–    Mời CĐ đứng hiệp thông trong lời cầu nguyện
–    Các tân Hội viên đọc lời kinh Quảng đại

8.    Hát một bài tạ ơn

9.    Kết thúc

 

NGHI THỨC GIA NHẬP HỘI VIÊN CARITAS VIỆT NAM

Cử hành trong Thánh lễ

1.    Sau kinh Tin Kính, mời CĐ khẩn cầu Chúa Thánh Thần
–    ND: Chúng ta khẩn cầu Chúa Thánh Thần ngự xuống trên cộng đoàn chúng ta, cách riêng trên những anh chị em sắp trở thành Hội viên Caritas Việt Nam, giúp anh chị em trở nên những người nhiệt thành thực thi bác ái trong Giáo hội và xã hội.
–    Hát hoặc đọc kinh Chúa Thánh Thần

2.    Lời nguyện:
–    CS: Lạy Thiên Chúa là Tình Yêu Tuyệt Đối, Chúa không ngừng bày tỏ lòng xót thương hải hà của Chúa cho nhân loại, nhất là cho những người nghèo khó và khốn cùng. Giờ đây, xin Chúa gia tăng đức ái trong tâm hồn chúng con, giúp chúng con trung thành thực thi Linh đạo Bác ái của Hội Thánh Công Giáo, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần của Tin Mừng và làm chứng cho tình yêu Chúa giữa lòng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con
–    CĐ: Amen.
3.    Đọc “Quyết định xác nhận tư cách Hội viên Caritas Việt Nam”
ND: Sau một thời gian tìm hiểu về Caritas, học hỏi những Điều lệ và Nội quy cũng như thể hiện đời sống bác ái theo tinh thần Kitô giáo, một số anh chị em trong cộng đoàn chúng ta đã viết đơn chính thức ghi danh vào Hội viên Caritas Việt Nam.
Với sự xác nhận của Giáo xứ, thỉnh nguyện của anh chị em đã được Caritas Giáo phận chấp thuận. Kính mời Trưởng ban Caritas Giáo xứ lên đọc Quyết định của Caritas Giáo phận.
–    Trưởng ban Caritas Giáo xứ đọc “Quyết định”
4.    Vị chủ sự trao thẻ Hội viên

–  Mời các ứng viên tiến lên phía trước
–  ND: Thẻ Hội viên là một bằng chứng anh chị em thuộc về Caritas Việt Nam. Anh chị em hãy thực thi lòng bác ái như Chúa đã dạy, để tấm thẻ này mang giá trị thực sự và đời sống của anh chị em minh chứng được tình yêu Thiên Chúa cho nhân loại.
–    CS đeo thẻ cho từng Hội viên
5.    Các tân Hội viên đọc “Lời kinh Quảng đại”
–    ND: Với quyết tâm bước theo con đường thực thi bác ái theo tinh thần Tin Mừng, các tân Hội viên Caritas Việt Nam sẽ đọc lên Lời kinh Quảng đại, là lời kinh mỗi ngày dâng lên Chúa như một sự khiêm nhường tín thác của anh chị em trước sứ mệnh lớn lao của Caritas.
–    Mời CĐ đứng hiệp thông trong lời cầu nguyện
–    Các tân Hội viên đọc lời kinh Quảng đại

6.    Thánh lễ tiếp tục với phần Lời nguyện tín hữu, trong đó có 1 lời nguyện dành cho tân Hội viên Caritas.

* Mẫu đề nghị mang tính tham khảo, Caritas Giáo phận và Giáo xứ có thể soạn nghi thức riêng phù hợp với bối cảnh địa phương.