Caritas Phát Diệm hoạt động trong những lãnh vực sau:

 • Cứu trợ thiên tai: Cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ phục hồi sau thiên tai
 • Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS: xây dựng mạng lưới, hình thành và duy trì nhóm tư lực tại các Caritas Giáo phận để hỗ trợ người có H hoà nhập cộng đồng, giảm kỳ thị
 • Hỗ trợ người người khuyết tật và bệnh nhân phong hòa nhập cộng đồng: thiết lập mạng lưới, nâng cao năng lực cho nhân viên chuyên trách, đồng thời hình thành và phát triển Câu lạc bộ hỗ trợ người khuyết tật tại các Caritas Giáo phận
 • Khuyến học: Chương trình hỗ trơ học bổng Con Đường Sáng Caritas Việt Nam, Caritas Slovakia nhằm giúp các em ở các vùng sâu vùng xa có điều kiện đến trường
 • Bác Ái di dân: hỗ trợ trẻ di dân có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình giáo dục phổ cập; giới thiệu và đồng hành với thực tập sinh lao động tại Nhật Bản
 •  Bảo vệ sự sống: truyền thông và tham vấn để góp phần giảm thiểu tình trạng nạo phá thai đặc biệt nơi người trẻ
 • Phòng chống buôn người: truyền thông và tham vấn cho ngươi lao động trong việc di cư an toàn để góp phần giảm thiểu số nạn nhân của tệ nạn buôn người
 • Bảo vệ môi trường: nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu và khuyến khích bảo vệ ngôi nhà chung theo tinh thần thông điệp Laudato Si’
 • Chương trình hỗ trợ lắp đặt hệ thống nước sạch tại những vùng sâu vùng xa, nơi nguồn nước bị ô nhiễm
 • Chương trình trao xe lăn xe lắc và các phương tiện hỗ trợ người khuyết tật, người nghèo người già
 • Chương trình nhịp tim dành cho trẻ em từ 0 -20 tuổi